Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor duurzame reisroutes van “Awanderfoodworld”. De “wij” in deze voorwaarden verwijzen naar de mensen achter “Awanderfoodworld”.

Bedankt voor het kiezen van onze duurzame reisroute service. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze service boekt.

1. Service en betaling

1.1 Wij verzorgen duurzame reisroutes voor onze klanten. De genoemde kosten zijn de kosten voor het opstellen van het persoonlijke reisplan, niet van de reis zelf. De klant krijgt met het persoonlijke reisplan een link meegestuurd om de daadwerkelijke reis te boeken en betalen.

1.2 Na het invullen van de vragenlijst ontvangen klanten een factuur voor het persoonlijke reisplan, die ze binnen twee weken moeten betalen.

1.3 De prijs van het reisschema is onderhevig aan wijzigingen indien deze niet binnen de termijn van twee weken wordt betaald.

1.4 Wij geven geen geld terug. Klanten hebben het recht het aanbod te weigeren en de factuur niet te betalen. Zodra de factuur is betaald, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

1.5 De prijzen op de website zijn vanaf prijzen en afhankelijk van het daadwerkelijke verzoek. Deze prijzen zijn standaard inclusief 4 locaties, bij meer locaties of specifieke wensen wordt een custom prijs samengesteld.

1.6 Wij behouden het recht om de prijzen op de website ten aller tijden te wijzigen. De client heeft geen recht op een oude prijs, tenzij deze een offerte heeft ontvangen met de oude prijs en deze minder dan 2 weken oud is.

2. Revisie en wijzigingen

2.1 Klanten hebben recht op één herziening na ontvangst van het eerste ontwerp van het reisplan. Dit is het ontwerp dat na de betaling wordt verstuurd en bevat een opzet voor de opgenomen bestemmingen.

2.1.1 Als de klant kiest voor een pakket inclusief accommodaties en/of activiteiten, bevat dit ontwerp ook een ruwe opzet voor het type accommodaties en activiteiten die in het volledige reisschema worden opgenomen.

2.2 Als iets aan het definitieve reisschema niet naar wens is, zijn verdere herzieningen mogelijk tegen additionele kosten, tenzij anders besproken.

2.3 Als klanten de reis moeten annuleren, is er geen terugbetaling voor onze diensten. We zijn bereid te helpen bij het plannen van een nieuwe reis, mogelijk tegen additionele kosten, tenzij anders besproken.

2.4 Als vervoer, accommodatie of activiteiten worden geannuleerd of vertraagd, is dit niet onze verantwoordelijkheid. Klanten zullen contact moeten opnemen met de verantwoordelijke bedrijven om nieuwe opties te regelen. Als klanten onze hulp willen bij veranderingen, tegen additionele kosten, tenzij anders besproken.

3. Verantwoordelijkheid

3.1 Wij bieden geen 24/7 service tijdens de reis. Alle pakketten worden geleverd met een lijst van telefoonnummers die klanten kunnen gebruiken als ze problemen hebben tijdens hun reis.

3.2 Prijzen van vervoer, accommodaties en activiteiten kunnen licht verschillen van de genoemde prijzen in het reisplan. Wij raden de klant aan zo snel mogelijk te boeken, om grote prijsverschillen te voorkomen.

3.3 Wij kunnen ook niet garanderen dat plaatsen, accommodaties en vrije plaatsen bij groepsactiviteiten beschikbaar zijn, als de klant te lang wacht met het boeken van het reisschema.

3.4 Als de klant al weet dat hij niet kan boeken op de datum dat het reisschema wordt geleverd, kunnen we een andere leverdatum bespreken, om er zeker van te zijn dat de prijzen en beschikbaarheid zo nauwkeurig mogelijk zijn.

3.5 Als de klant het reisschema probeert te boeken binnen 24 uur van ontvangst van het reisplan en er zijn significante wijzigingen* in prijzen of beschikbaarheid, zullen wij zonder extra kosten helpen een alternatief te vinden.

*Significante wijzigingen zijn:

  • Vervoer: helemaal niet beschikbaar of niet genoeg tickets voor het hele reisgezelschap.
  • Accommodaties: helemaal niet beschikbaar, onvoldoende kamers voor het hele reisgezelschap of niet meer beschikbaar voor het gehele verblijf.
  • Activiteiten: niet meer beschikbaar op één van de dagen dat de cliënt op die locatie zal zijn. Als de klant op dag 1 wil gaan, maar op dag 2 zijn de tickets nog beschikbaar, dan is het aan de klant om de plannen aan te passen.
  • Prijsverhoging van minstens 25%

In andere gevallen kan de klant altijd contact met ons opnemen, maar garanderen wij geen kostenvrije assistentie.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle verstrekte materialen en adviezen door Awanderfoodworld blijven te allen tijde eigendom van Awanderfoodworld. Het door Awanderfoodworld verstrekte materiaal mag onder geen beding, gedeeltelijk of geheel verveelvoudigd, doorgestuurd of doorverkocht worden.

4.1.1 Indien ontdekt wordt dat de geleverde materialen of adviezen wel zijn doorgestuurd of doorverkocht, zal er een rechtsgeldige boete in rekening worden gebracht, op basis van de waarde van de geleverde producten of diensten.

5. Levering en termijnen

5.1 Wij leveren het eerste concept van het reisplan binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvraag. Als we deze deadline niet kunnen halen, zullen we de klant binnen die 48 uur informeren met een nieuwe deadline.

5.2 De opdrachtgever heeft 2 weken de tijd om akkoord te gaan met de reissom en de factuur te betalen. Wij beginnen niet aan het reisschema voordat de betaling is ontvangen.

5.3 Nadat we de betaling hebben ontvangen, sturen we een bevestiging dat we beginnen, met een deadline wanneer het reisschema wordt opgeleverd. Dit zal binnen 14 dagen zijn, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien de opdrachtgever het reisschema eerder nodig heeft, kan hij een spoedbestelling aanvragen. Indien mogelijk zullen wij hiermee instemmen, maar er kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Door onze service te boeken, gaan klanten akkoord met deze voorwaarden. Als klanten vragen of zorgen hebben, kunnen ze altijd contact met ons opnemen via business@awanderfoodworld.com.